Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

E-mail
Autor Diana Me?imorec   
Utorak, 28 Rujan 2010 10:49

Mjerenje vjetropotencijala

Na podru?ju opreme za mjerenje vjetropotencijala, osim standardnih anemometara, sve popularniji postaju ultrasoni?ni anemometri, koji nemaju pomi?nih dijelova. Ultrasoni?ni anemometri zovu se tako jer za mjerenje brzine vjetra koriste ultrasoni?ne odnosno ultrazvu?ne valove. Konkretno, sastoje se od dva ili tri para pretvornika koji su me?usobno udaljeni jedan od drugog 10-20 centimetara. Iz jednog pretvornika šalje se ultrazvu?ni puls kojeg njegov par prihva?a na drugoj strani. Mjerenjem vremena od trenutka slanja do trenutka prijema može se utvrditi brzina vjetra. Tri para pretvornika omogu?uju trodimenzionalno mjerenje brzine.

Relativnu novost predstavljaju i novi modeli SODAR-a i LIDAR-a. SODAR (SOnic Detection And Ranging) je ure?aj koji se koristi za mjerenje brzine i smjera vjetra koji funkcionira na principu emisije zvu?nih valova i Dopplerovog efekta. Problem SODAR-a je što mu mogu zasmetati zvukovi iz okoline, pa se fokus sve više prebacuje na LIDAR-e (LIght Detection And Ranging), koji za mjerenje brzine i smjera vjetra koriste laserske signale. Sli?no kao i kod SODAR-a, ali i obi?nog radara, emitiraju se pulsevi svjetlosti (kod SODAR-a zvuka, kod radara radio valovi) te se mjeri vrijeme izme?u puštanja signala i prijema reflektiranog signala natrag u ure?aj. Kod LIDAR-a je to posebno uspješno, pa je njegova to?nost ekvivalentna to?nosti prve klase anemometara sa ?ašicama. To zna?i da ?e banke uskoro po?eti prihva?ati i mjerenja vjetropotencijala pomo?u LIDAR-a, ?ime bi se moglo izbje?i postavljanje vrlo visokih mjernih stupova i posljedi?ni visoki troškovi. LIDAR je veli?ine oko 1x1x1m, relativno lagan i prenosiv, te pouzdano mjeri karakteristike vjetra do visine 200m iznad tla. Najpoznatiji LIDAR-i su Zephyr (kontinuirani signal) i WindCube (pulsni signal), od kojih se WindCube trenutno smatra pouzdanijim.Index ÄŤlanka
Održan najve?i sajam vjetroenergetike u svijetu
Mjenja?ke kutije
Mjerenje vjetropotencijala
Konzultantske i financijske ku?e
Mali vjetroagregati i ostalo
Zabavna strana sajma
Sve stranice
 
Komentari (1)
....
1Utorak, 28 Rujan 2010 11:12
Vjenceslav
zanimljiv, profesionalno pisan ?lanak...

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?