Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 13 VeljaÄŤa 2014 17:21

HEP je po drugi puta na svojim stranicama uputio poziv potencijalnim partnerima za razvoj projekata vjetroelektrana. Izgleda da prvi poziv koji je prvi puta poslan u srpnju prošle godine nije polu?io o?ekivane rezultate. Cijeli poziv možete prona?i u nastavku.

Hrvatska elektroprivreda d.d. (“HEP”) istražuje mogu?nost razvoja projekata vjetroelektrana u Republici Hrvatskoj. HEP traži potencijalne partnere za razvoj projekata vjetroelektrana putem zajedni?kog ulaganja s postoje?im nositeljima projekata vjetroelektrana u Republici Hrvatskoj (“Potencijalni partner”):

> koji su nositelji projekata vjetroelektrana ?iji projekti ispunjavaju odre?ene kriterije;

> koji su tako?er zainteresirani za udruživanje sa HEP-om.

O?ekivane koristi Potencijalnog partnera mogle bi biti:

> smanjenje troškova poslovanja (financiranje, gra?enje, upravljanje, održavanje);

> efikasno upravljanje tržišnim rizicima s kojima ?e se susretati proizvo?a?i elektri?ne energije iz vjetroelektrana nakon proteka razdoblja korištenja poticajne cijene;

> sudjelovanje u razvoju dugoro?nog projekta s perspektivom daljnjeg rasta;

> suradnja s HEP-om koja omogu?ava partnerski pristup HEP-ovim resursima.

Stoga HEP poziva bilo kojeg Potencijalnog partnera koji je nositelj projekta (ili projekata) vjetroelektrana u Republici Hrvatskoj da dostavi HEP-u iskaz interesa (“Iskaz interesa”) za suradnju na zajedni?kom razvoju projekta ili projekata vjetroelektrana ako ispunjava sljede?e kriterije:

> projekt vjetroelektrane uvršten u Listu za priklju?enje na elektroenergetsku mrežu,

> potpisan ugovor o otkupu elektri?ne energije s HROTE d.o.o. prema Tarifnom sustavu za poticanje elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije (NN 63/2012)

 

Izvor: www.hep.hr

Tags:     hep      partneri      vjetroelektrane      razvoj projekata
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?