Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Energija vjetra

Energija vjetra u energetici - #6 E-mail
Autor Edo Jerki?   

A Hrvatska? Trenutno, u jesen 2010. godine Hrvatska ima instalirano i u pogonu 26,55 MW raspore?enih u tri vjetroelektrane. Vjetroelektrana Ravne1 na Pagu prva je Hrvatska vjetroelektrana puštena u pogon 2005. godine snage 5,75 MW, vjetroelektrana Trtar-Krtolin u Šibenskom zale?u snage 11,2 MW puštena je u pogon 2007. godine, a vjetroelektrana Orlice snage 9,6 MW, tako?er u Šibenskom zale?u je puštena u pogon krajem 2009. godine. Tako?er postoji instaliran jedan testni prototip Kon?arevog vjetroagregata snage 1 MW. Postoji i jedna izgra?ena vjetroelektrana ve?e snage (42 MW) koja ulazi u pogon ovih dana/mjeseci, te jedna snage 9,2 MW koja je u izgradnji i trebala bi biti dovršena krajem ove ili po?etkom sljede?e godine.

Vjetroelektrana Ravne1 - Pag
Vjetroelektrana Ravne1, Pag

Postoji i zna?ajniji broj ve?ih projekata s važe?om lokacijskom, pa i gra?evinskom dozvolom koji su tu zaustavljeni iz administrativnih razloga, a koji se s vremenom samo kompliciraju i to u samom tijeku razvoja projekata!! Umjesto da se isti pojednostave i omogu?e velika ulaganja u mahom nerazvijene regije Hrvatske.

Nažalost, relativno loš zakonski okvir, a posebno nedostatak politi?ke volje da se riješe zapreke za izgradnju takvih postrojenja doveli su do apsolutnog podba?aja u ostvarivanju ciljeva Hrvatske za 2010. od 5,8% udjela obnovljivih izvora energije u potrošnji elektri?ne energije i instaliranja 360 MW vjetroelektrana. Ova ?injenica dodatno dobija na težini kada se zna da su u istom periodu (2007.-2010.) gotovo sve zemlje u Europi debelo nadmašile svoja (ina?e optimisti?na) predvi?anja instaliranja nove snage u vjetroelektranama.

Ako se povu?e paralela Hrvatske i nama po veli?ini i ekonomiji usporedivog Portugala situacija za Hrvatsku izgleda još nepovoljnije. Portugal je naima u zadnjih dvije do tri godine izrastao u jednu od vode?ih „obnovljivih nacija“, te se sa zna?ajnim udjelima instalirane snage vjetra nalazi na svim Europskim kartama i u vrhu svih statisti?kih kategorija.

Tags:     energije vjetra      energetika      vjetroelektrane      vjetroagregat
Vezane vijesti


Index ÄŤlanka
Energija vjetra u energetici
#2
#3
#4
#5
#6
Sve stranice
 

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?