Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Energija vjetra

Energija vjetra u energetici - #5 E-mail
Autor Edo Jerki?   

Iz slike dolje jasno se vidi da su razvoj vjetroelektrana na EU tržištu vukli Njema?ka, Španjolska i Danska, no isto tako se vidi da se ostatak ?lanica sve više uklju?uje u tu raspodjelu i predvi?a se da ?e preuzeti daljnji teret razvoja zna?ajnih instaliranih snaga u vjetroelektranama na tržištu EU.

Udjeli vjetroelektrana na EU tržištu 2002-2008. godine
Udjeli novo instaliranih vjetroelektrana na tržištu EU u razdoblju 2002.-2008. godine, odnos Danske-Njema?ke-Španjolske i ostatka EU, izvor EWEA

Krajem 2008. godine instalirana snaga priobalnih vjetroelektrana iznosila je 1,5 GW, ili 2,3% ukupne instalirane snage vjetroelektrana. No priobalna energija vjetra se brzo razvija, tako da su 2008. Ujedinjeno Kraljevstvo i Nizozemska instalirale preko 100 MW priobalnih vjetroelektrana svaka. Time se broj država s priobalnim vjetroelektranama popeo na devet.

Prema udjelu korištenja energije vjetra u ukupnoj elektroenergetskoj potrošnji apsolutni lider na tržištu je Danska. 20% ukupne potrošnje elektri?ne energije u Danskoj se proizvodi u vjetroelektranama! Slijede Španjolska sa 12,3% i Portugal sa 11,4%, te Irska (9,3%) i Njema?ka (6,9%). Prosjek na razini zemalja EU je 4,1%.

Udio vjetroelektrana u potrošnji elektri?ne energije po državama
Udio vjetroelektrana u potrošnji elektri?ne energije za ?lanice EU krajem 2008. godine, izvor: EWEA

U instaliranoj snazi vjetroelektrana na 1.000 stanovnika i opet uvjerljivo vodi Danska sa 589 kW na 1.000 stanovnika. Slijede Španjolska, Njema?ka i Portugal.

Još jedan interesantan podatak je da je u EU na svakih 1.000 km2 izgra?eno 14 MW vjetroelektrana. I u ovoj kategoriji EU lider je Danska, uz pratnju Njema?ke.Index ÄŤlanka
Energija vjetra u energetici
#2
#3
#4
#5
#6
Sve stranice
 

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?