Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Traži
Pretraži Samo:

Ključna Riječ direktive

Ukupno rezultata: 10.

... kao dio revidirane Direktive za obnovljive izvore energije i Inicijative projektiranja tržišta. To bi bilo u skladu sa željom Predsjednika Junckera da Europska Unija postane broj jedan u svijetu u pogledu ...
... i sa regulatornim okvirom, te bi se isti trebali riješiti uz pomoć direktive o fleksibilnosti koja bi uklonila sve barijere. Različita pravila danas koče veću fleksibilnost konvencionalnih elektrana, ...
... za zakonodavstvo u EWEA-i, zaključio je da bi mađarski političari morali uvidjeti važnost implementacije Direktive obnovljivih izvora energije koju je predložila Europska unija. Stabilni i ambiciozni zakonodavstveni ...
... koristi, a Europska komisija mogla bi pomoći prilikom izrada prostornih planova kroz direktive i smjernice, navodi se u izvješću. Nužno je djelovati već sada jer bi prostorni plan jamčio mogućnost korištenja ...
... propisom. Nažalost, iz ovoga se može zaključiti da će se i opet udio obnovljivih određivati nekim kriterijima koji minimalno zadovoljavaju nečije druge direktive, a da se neće dati prilika tom sektoru ...
... Vlade, Radimirom Čačićem, razgovarala o tome da se obveznicama IPPC Direktive pokuša izaći u susret tako da putem HBOR-a dobivaju što je moguće povoljnije kredite kako bi uspjeli u financijskom dijelu ...
... na postizanje ciljeva zajedničke europske energetske direktive poznate pod nazivom "20-20-20" kojom bi trebala reducirati 20% emisije stakleničkih plinova, smanjiti 20% potrošnje energije te proizvoditi ...
... investiraju u energiju vjetra, djelomično kao rezultat direktive iz 2001. godine (Renewable Electricity Directive), te direktive iz 2009. godine. Rastuća uloga energije vjetra na moru U Pure Power ...
... sa 44, 1 GW. Jacopo Moccia, direktor analize politike u EWEA, izjavio je na kongresu kako je sektor energije vjetra imao velike koristi od Europske direktive za električnu energiju iz obnovljivih izvora ...
Europska komisija izdala je dokument sa direktivama za razvoj energije vjetra „ Wind energy developments and Natura 2000“, u kome su dane jasne smjernice nacionalnim i regionalnim vlastima kako prilagoditi ...

Vjetroelektrane za početnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Zadnje vijesti

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?