Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Traži
Pretraži Samo:

Ključna Riječ biogoriva

Ukupno rezultata: 19.

1.
(Komentari/Komentari)
2.
(Vijesti/Aktualno)
4.
(Vijesti/Aktualno)
... cijalnim i komercijalnim zgradama do 2030. U 2012. je SAD proizveo 13 milijardi galona biogoriva i to uglavnom iz kukuruza. DO 2030. bi prema REmapu trebalo biti 39 m ...
5.
(Vijesti/Aktualno)
... vom mjestu solarni fotonapon kojeg u stopu prate biogoriva, vjetroelektrane i biomasa. Slika 1: Zaposlenost po tehnologijama u OIE sektoru Zaposlenost u OIE sektoru je ovisila o regionalni ...
6. Energetski brodovi
(Nove tehnologije/Nove tehnologije)
7. Informacije i "polinformacije"
(Komentari/Komentari)
... kolektori!) i (c) za proizvodnju biogoriva (gdje smo doista, danas, na nuli, a trebalo bi da je pod uljanom repicom ve? oko 100 tisu?a hektara, do 2020. godine: 200 tisu?a hektara!). Stoga  ...
8. Energetska neovisnost: Hrvatska
(Vijesti/Aktualno)
... zvodnje biogoriva iz zrna u iznosu od 340.231 tonu i dodatnih 3.800 ton ...
9. Energetska neovisnost: Danska
(Vijesti/Aktualno)
... . godine dodatnih 500 milijuna kruna. Dugoro?no gledano, prijevozni?ki sektor ?e se, prilikom prelaska sa fosilnih goriva na biogoriva i elektri?nu energiju, suo?i ...
10. Plava ekonomija
(Vijesti/Aktualno)
11.
(Vijesti/Aktualno)
... iva, za transport se namjerava upotrebljavati vodik, elektri?na energija i biogoriva. Javni prijevoz upotrebljavat ?e vodik, elektri?nu energiju i biogorivo (bioetanol i biodiesel), a za ind ...
13. Energetska neovisnost - otoci #1
(Vijesti/Aktualno)
15.
(Vijesti/Svijet)
... tra, vode energije, biogoriva i sunca. U sljede?em mandatnom razdoblju ?emo kroz po ...
17.
(Vijesti/Aktualno)
... o poticati proizvodnju energije iz obnovljivih izvora vjetra, vode energije, biogoriva i sunca ...
18.
(Struka/Konferencije i simpoziji)

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podravate li izgradnju vjetroelektrana u vaoj regiji?