´╗┐
Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

E-mail
Autor Ljuban Vidovi?   
Utorak, 26 Svibanj 2015 12:01
Koristim prigodu da pozdravim sve ove projekte koji su realizirani a i oni koji se trenutno rade.Äelja mi je da se ponudim kao ?ovjek koji mo×e na ovim naÜim prostorima koji su trenutno slobodni uz VaÜu potporu napravimo jedan pomak u Bugojnu oko ispitivanja mogu?ih lokacija ja mislim da su izuzetno pogodne za izgradnju vjetro parkova kao i solara.Spreman sam da se uklju?im sa svoje strane stru?no te kao kordinator za realizaciju projekata.Ina?e sam diplomirani in×enjer strojarstva. Sa Ütovanjem Ljuban Vidovi? Vrbas I 3A 70 230 Bugojno Mobilni:00 387 61 386 305
Tags:
 

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podr×avate li izgradnju vjetroelektrana u vaÜoj regiji?