Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Vlada Republike Hrvatske usvojila prijedlog novog tarfinog sustava za proizvodnju elektri?ne energije iz OIE i kogeneracije E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 31 Svibanj 2012 19:24

Vlada Republike Hrvatske je na današnjoj tjednoj sjednici vlade prihvatila prijedlog novog tarifnog sustava za proizvodnju elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

U odnosu na prvi prijedlog sustava koji smo komentirali ovdje, tarife su se poboljšale za vjetroelektrane, biomasu i male hidroelektrane, dok je ostala ista za geotermalne elektrane i solarne elektrane.

Za vjetroelektrane ve?e od 1 MW je tarifa postavljena na 0,71 kn/kWh, što je uz produženi rok povlaštene tarife na 14 godina sasvim dovoljno za daljnji razvoj tog tržišta u Hrvatskoj.

Male hidroelektrane bi uz ovakvu cijenu koja je pove?ana sada mogle dobiti ve?u šansu za razvoj, ali je upitna mogu?nost dobivanja svih potrebnih dozvola za takve sustave, pošto je sama procedura prili?no komplicirana, što dokazuje i ?injenica da nijedna nije sagra?ena ve? duže vrijeme.

Elektrane na biomasu i bioplin ipak izgleda ne?e biti toliko pogo?ene kao što bi bilo sa prvim prijedlogom cijena, te bi  mogle imati svijetlu budu?nost. Za geotermalne elektrane vrijedi isto što je napisano i za prvotni prijedlog, a to je da su doživjele pad na 1,2kn/kWh, što možda ne?e zaustaviti one projekte koji imaju najtoplije geotermalne izvore u državi, ali ?e sigurno stvoriti mnoge probleme potencijalnim projektima na svim drugim lokacijama.

Što se ti?e solara za njega su ostale niske tarifne stavke ?ime ?e prakti?ki isplativi ostati jedino sustavi u Dalmaciji gdje ima više sun?anih sati godišnje. To se naravno odnosi samo na sustave do 10 kW, i dijelom za sustave od 10 do 30 kW. Puno teže za sustave do 300kW, a za sve iznad toga ovaj tarifni sustav prakti?ki najavljuje da takvi projekti nisu poželjni. Za najve?e sustave preko 1 MW instalirane snage kao otkupna cijena navedena je PPC, odnosno prosje?na proizvodna cijena elektri?ne energije ?ime se jasno daje do znanja da su takvi sustavi u potpunosti nepoželjni. Istovremeno je donešena nova kvota za fotonaponske sustave, koja za ovu godinu iznosi 10MW za integrirane sustave, a 5MW za sustave na tlu. Tako je solarno tržište velikih fotonaponskih sustava prakti?ki sahranjeno i prije nego se po?elo razvijati, a na tržištu malih i integriranih sustava je stvoren veliki negativni poreme?aj prije nego što su se pojednostavile procedure za isho?enje dozvola za instalaciju istih.

Od ostalih bitnih promjena u tarifnom sustavu vra?ena je stavka da se svake godine revidira cijena elektri?ne energije prema indeksu inflacije u prethodnoj kalendarskoj godini koji objavljuje Državni zavod za statistiku.

Tags:     vlada      hrvatska      tarifni sustav      obnovljivi izvori energije      vjetroelektrane      male hidroelektrane      solar      biomasa      bioplin      geotermalne
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?