Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Projekt EU: TOPWind - #2 E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 28 Kolovoz 2011 09:59

Sama struktura TPWinda se sastoji od uobi?ajenog tajništva, izvršnog odbora, koordinacijskog odbora, savjetodavnog odbora i pet radnih skupina koje su podijeljene na sektore u energiji vjetra. Radna grupa 1 pod nazivom Uvjeti vjetra se fokusira na podru?ja gdje je eksploatacija vjetra mala, i koja treba razviti. Posebna pozornost ?e se obratiti na priobalna podru?ja i na podru?ja s ekstremnom klimom. Radna grupa 2 ima naziv Sustavi energije vjetra, a fokusira se na smanjenje troškova vjetroagregata. Radna grupa 3 ima naziv Integracija u elektroenergetsku mrežu, a cilj je omogu?iti što bolju integraciju od pojedina?nih vjetroelektrana do ve?ih skupina vjetroelektrana u elektroenergetsku mrežu. Osnovna struktura mreže bi zbog toga morala biti adaptirana da može primiti ve?u koli?inu varijabilnih proizvo?a?a elektri?ne energije. Radna grupa 4 pod nazivom Priobalne vjetroelektrane se fokusira na razvoj i istraživanje u sektoru priobalnog vjetra. Posljednja radna grupa 5 pod nazivom Okoliš i razvoj se fokusira na utjecaj na okoliš, društveno prihva?anje, prostorne planove i ekonomske utjecaje istraživanja, inovacija i razvoja.

Dodatne informacije o samom projektu i njegovim ?lanovima možete na?i na: http://www.windplatform.eu/.

Tags:     projekt      topwind      tpwind      europska unija      windsec      garrad hassan      risoe      vjetroelektrane


Index ÄŤlanka
Projekt EU: TOPWind
#2
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?