Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 15 Svibanj 2011 22:32

U ?lanku koji je napisao Chris Varrone iz Sjedinjenih Ameri?kih Država, osniva? i predsjednik Riverview Consultinga i prijašnji glavni strateg za tehnologiju i razvoj u Vestasu, objašnjeno je lai?kim rje?nikom zašto na?in rada vjetroelektrana nije veliki problem za elektroenergetske mreže, te objašnjava da je cijena integracije vjetroelektrana u sustav samo 4 desetine centa po kWh.

Vjetar daje energiju:

Tržišta elektri?ne energije nagra?uju proizvo?a?e na tri razli?ita na?ina:

1. Energijom

2. Instaliranom snagom

3. Prate?im uslugama

Energija je jednostavna: kupac pla?a za energiju, koja se mjeri u kWh. Analogija bi bila kao kad kupujemo sladoled na topli dan: prodava? je pla?en da zadovolji trenuta?nu potrebu, i nema garancije da ?e se ijedna stranka vratiti sutra.

Instalirana snaga je isto jednostavna za shvatiti. Ako mi garantiraš u sije?nju da ?eš i za vrijeme najtoplijeg danja u srpnju biti tu da mi prodaš sladoeld onda to ima neku vrijednost, i zbog toga dobiješ odvojeno (manje) pla?anje.

Na kraju postoji i tržište prate?ih usluga koje je puno komplesknije. Ponu?a?i prate?ih usluga su tu da pomognu kada elektri?na mreža treba pomo? – da se osigura frekvencija ili napon, ili da tehni?ki parametri, kao što je faktor snage budu osigurani. To bi u analogiji sladoleda bilo kao da imate prijatelja koji bi išao za vama sa prijenosnim hladnjakom napunjenim sladoledom u slu?aju da vam zatreba. ?ak i ako ga nikad ne zatrebate morali biste ga platiti da uvijek bude spreman.

Vlasnici vjetroelektrana su uglavnom pla?eni samo za energiju, te u rije?im slu?ajevima za usluge gdje energija vjetra jam?i dio snage ili ?ak za prate?e usluge. Ali u ve?ini slu?ajeva je vrijednost snage vjetra niska, otprilike 10 do 20% od nazivne snage. Tako da recimo 100 MW vjetroelektrana vrijedi otrpilike kao 15 MW nuklearne energije kada se gleda sa stajališta vrijednosti snage.

S druge strane energija vjetra je vrijedna 100% energije iz nuklearne elektrane ili bilo koje drugoj elektrana na tržištu u datom trenutku; energija vjetra na tržištima koja gledaju dan unaprijed (s prognoziranjem) može vrijediti malo manje, ali i to se može poboljšati korištenjem razmjene energije ili korištenjem drugih resursa operatora vjetroelektrane (npr. ako vlasnik uz vjetroelektranu ima i elektranu na prirodni plin koja može pokriti nedostatak u predvi?anju proizvodnje).

Time smo došli do prvog odgovora na pitanje zašto nestalnost rada nije problem, a taj je: vjetroelektranama se pla?a samo za proizvedenu energiju, dok se elektranama na fosilna goriva pla?a i za energiju i za snagu i za prate?e usluge, te su tržišta energije ve? uzela u obzir probleme s nestalnosti proizvodnje elektri?ne energije iz vjetroelektrana.Index ÄŤlanka
Zašto nestalna proizvodnja elektri?ne energije iz vjetra nije veliki problem
#2
#3
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?