Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

GWEC objavio prvi pregled ukupne instalirane snage vjetroelektrana 2014. E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 10 VeljaÄŤa 2015 16:30

Svjetsko vije?e za energiju vjetra je objavilo rezultate o novo instaliranoj snazi vjetroelektrana u 2014. godini u svijetu. Prema njihovim podacima je tokom prošle godine po prvi puta u godinu dana nadmašena brojka od 50.000 MW novo instalirane snage.

Po regijama je najviše novih vjetroelektrana bilo u Aziji sa ukupno 26.161 MW novih vjetroelektrana, pri ?emu je apsolutni rekorder Kina sa ?ak 23.351 MW, a druga u regiji je bila Indija sa 2.315 MW. Ostale zemlje u Aziji nisu instalirale više od 150 MW novih vjetroelektrana. Ova godina je bila rekordna godina instalacija u Aziji.


Slika 1: Instalirana snaga po regijama tokom zadnjih šest godina

Druga regija je bila Europa sa 12.820 MW novih vjetroelektrana, pri ?emu je predvodnik bila Njema?ka sa 5.279 MW, druga je bila Velika Britanija sa 1.736 MW, Švedska je bila tre?a sa 1.050 MW, a Francuska ?etvrta sa 1.042 MW. To su jedine zemlje u Europi koje su instalirale više od 1.000 MW, a preko 500 MW je instalirala Turska sa 804 MW. Europa nije postigla rekordni rezultat što se ti?e novo instalirane snage (rekordna je 2012. godina), ali je nadmašila prošlogodišnji rezultat što zna?i da i u Europi polako dolazi do oporavka. Tre?a regija je Sjeverna Amerika sa 7.247 MW novih vjetroelektrana pri ?emu je SAD instalirao 4.854 MW, Kanada 1.871 MW, a Meksiko 522 MW. Iako se regija oporavila u odnosu na 2013. godinu to je još uvijek daleko od rekordne 2012. godine.

?etvrta regija po instaliranoj snazi je Latinska Amerika i Karibi koji su instalirali 3.749 MW. Najbolji rezultat je ostvario Brazil sa 2.472 MW, a slijede ih ?ile sa 506 MW i Urugvaj sa 405 MW. Ovo je bio rekordan rezultat za regiju. Afrika i Bliski Istok su instalirali 934 MW pri ?emu je ve?ina bila u Južnoafri?koj Republici sa 560 MW i Maroku sa 300 MW. I u Africi je ostvarena rekordna instalacija. Što se ti?e regije Pacifik instalirano je 567 MW pri ?emu je Australija ostvarila cijelu instaliranu snagu, s time da je rezultat bio lošiji nego godinu dana ranije.


Slika 2: Ukupna i godišnja instalirana snaga vjetroelektrana u svijetu

Na slici je prikazana svjetska instalirana snaga, i to godišnja i kumulativna. Kao što se može vidjeti prošle godine je instalirano rekordnih 51.477 MW novih vjetroelektrana što je rekordan iznos, te veliki oporavak u odnosu na 2013. godinu kada je instalirano samo 35.807 MW. U daljnjoj budu?nosti se može o?ekivati daljnji rast tržišta, a ukupna instalirana snaga vjetroelektrana u svijetu je na kraju prošle godine bila 369.553 MW.

Slika 3 prikazuje deset država sa najviše instalirane snage prošle godine, te sa ukupnom instaliranom snagom. U obje tablice je predvodnik Kina koja je prošle godine instalirala nevjerojatnih 23.351 MW vjetroelektrana, te ih sada ukupno ima 114.763 MW. Drugo mjesto kod novih instalacija je zauzela Njema?ka sa 5.279 MW koja je ujedno i tre?a na kumulativnoj listi, dok je kod novih instalacija tre?i SAD koji je pak ispred Njema?ke u kumulativnim instalacijama. Sveukupno je devet država instaliralo više od 1.000 MW prošle godine, dok šest država ima ukupnu kumulativnu instaliranu snagu ve?u od 10.000 MW.


Slika 3: Top 10 država po godišnoj instalaciji i ukupnoj instalaciji vjetroelektrana

Tags:     vjetroelektrane      gwec      azija      kina      europa      njema?ka      sad vjetroagregati
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?