Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

AmCham predstavio studiju Zna?aj OIE na emisije CO2 E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 28 Prosinac 2014 22:55

AmCham (Ameri?ka gospodarksa komora) u Hrvatskoj je prošli mjesec objavila studiju o zna?aju OIE na emisije CO2 koja se ponajviše bavi o troškovima prelaska Hrvatske na obnovljivu zelenu energetiku.

Cijela studija na trinaest stranica sa svim podacima može se prona?i ovdje. Sama studija je napisana na jednostavan i razumljiv na?in te bez prevelikog ulaska u detalje  zbog ?ega ukupno i ima 13 stranica.

AmCham kao zaklju?ak studije navodi da bi troškovi za nove termoelektrane na ugljen odnosno kroz idu?ih 8 godina bili 4.300 milijuna eura odnosno 6.000 milijuna eura plus još dodatnih 7.400 milijuan eura za postoje?e doma?e termoelektrana (uvoz goriva i kupovina prava za emsije uglji?nog-dioksida). S obzirom da se radi o ogromnim sredstvima AmCham smatra da se umjesto toga treba razvijati obnovljive izvore energije i to sve koji su dostupni (hidroenergija, geotermalna energija, biomasa, energija sunca i energija vjetra).

AmCham se zalaže i za mjere koje ?e omogu?iti pove?anje instalacija vjetroelektrana i solarnih elektrana kroz poticanje ulaganja potencijalnih investitora u te izvore energije. Klju?ne zada?e za realizaciju takvog pristupa su sljede?e:

-pojednostavniti administrativnu proceduru,

-ukinuti postoje?e kvote za gradnju vjetroelektrana i solarnih elektrana,

-ukloniti zapreke za priklju?enje vjetroelektrana i solarnih elektrana ve?ih snaga na elektroenergetsku mrežu.

Ova analiza tako?er pokazuje da su klimatsko - energetski ciljevi EU za 2030. godinu za Republiku Hrvatsku u pogledu konkurentnog, sigurnog i niskouglji?noga gospodarstva EU nedostižni bez osiguranja uvjeta za svekoliko korištenje energije Sunca i vjetra.

U studiji se prikazuje i stanje tržišta u Hrvatskoj sa osvrtom na sadašnje stanje te mogu?im scenarijima pokrivanja manjka elektri?ne energije u Hrvatskoj korištenjem termoelektrana na plin ili ugljen, te kao alternative korištenjem OIE pri ?emu se razmatraju slu?ajevi sa ve?om koli?inom hidroeletrana/biomase/geotermalne energije, te slu?ajeve sa ve?om koli?inom energije sunca i vjetroelektrana.

Scenarij koji je prikazan kao potencijalno najbolji i najisplativiji tako predvi?a izgradnju vjetroelektrana i solarnih elektrana koje bi godišnje proizvodile 5.500 GWh, izgradnju hidroelektrane koje bi proizvodile dodatnih 3.000 GWh, geotermalne sa 200 GWh, te biomase za 1.500 GWh elektri?ne energije. Osim toga bi se koristila proizvodnja iz postoje?ih hidroelektrana, vjetroelektrana i energije sunca, te iz NE Krško. S obzirom da ovaj prijedlog podrazumijeva prakti?ki 100% elektri?ne energije iz OIE kod njega se o?ekuje i implementacija sustava za napredno vo?enje mreže, izgradnja sustava za pohranu energije, te izgradnja kogeneracijskih elektrana za regulaciju.

Tags:     amcham      obnovljivi izvori energije      uglji?ni-dioksid      elektri?na energija      hidroelektrane      biomasa      geotermalna      energija sunca      energija vjetra      vjetroelektrane
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?