Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

GWEC-ov i Greenpeace-ov Global Wind Energy Outlook 2014 (2.dio) E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 13 Studeni 2014 23:28

Svjetsko vije?e za energiju vjetra (GWEC) i Greenpeace International su objavili 2014. izdanje Svjetskog pogleda na energiju vjetra (GWEO). U slijede?ih par ?lanaka ?emo prenijeti najvažnije informacije iz izvještaja. Ukoliko vas zanimaju osnovni zaklju?ci izvještaja, njih smo prenijeli ovdje.

Predvi?anja za razvoj potražnje za elektri?nom energijom

Iako je korisno izra?unati stvarnu proizvodnju elektri?ne energije iz svjetske instalirane snage vjetroelektrana, pomaže da se to u stavi kontekst svjetske potražnje za elektri?nom energijom, te da se tako otkrije koliki postotak rastu?e potražnje za energijom može pokriti energija vjetra.

Prema IEA-inom scenariju Nove politike potražnja za elektri?nom energijom ?e sko?iti sa 20.000 TWh na 24.000 TWh do 2020. godine, te na ?ak 30.000 TWh do 2030. godine. Drugi scenarij koji se gleda je energetski efikasno predvi?anje koje je napravio ECOFYS, a koji je nedavno nadogadilo Sveu?ilište u Utrechtu. Taj scenarij djelomi?no uzima u obzir potencijal za energetske uštede i pove?anu efikasnost koji su nam dostupni sada i koji ?e biti dostupni uskoro. To je dobar indikator šta se može napraviti uz niske troškove ili bez troškova ako smo posve?eni tome da ispunimo klimatske ciljeve, te ciljeve energetske sigurnosti.

Prema IEA-inom scenariju vjetroelektrane bi proizvodile 1.500 TWh elektri?ne energije do 2020. godine, što je više nego duplo od proizvodnje iz 2013. godine koja je iznosila 620 TWh.  Naspram scenarija potražnje elektri?ne energije to je udio od 6,2 do 6,7%. Do 2030. godine bi proizvodnja bila 2.535 TWh što je dovoljno za pokrivanje 8,4 do 9,4% potražnje. Ta brojka je dobra, ali ne ispunjava potencijal vjetroelektrana.

Prema GWEO Umjerenom scenariju iz vjetra bi se proizvodilo 1.750 TWh u 2020. godini, te 3.900 TWh u 2030. godini. To bi bilo dovoljno za pokrivanje 7,2 odnosno 7,8% potreba u 2020. godini, te 12,9% odnosno 14,5% do 2030. godine. Ove brojke su ve? bolje, ali vjerojatno nisu dovoljne da se dostignu ciljevi zaštite klime. Napredni scenarij pak govori o 1.950 TWh do 2020. što je dovoljno za 8,1 odnosno 8,8% potreba u 2020. godini, te 5.000 TWh u 2030. godini ?ime bi se pokrilo 16,8 odnosno 18,9% potreba za elektri?nom energijom.

Investicije

Što se ti?e troškova vjetroagregata oni padaju na pojedinim tržištima u apsolutnim brojkama i to ponajviše zbog tržišnih utjecaja, ali i napretka tehnologije, te masovne proizvodnje. Investicije u novu opremu povezanu sa energijom vjetra su prosje?no iznosile 50 milijardi eura godišnje tokom zadnje ?etiri godine.

Što se ti?e troškova po kilovatu instalirane snage oni su procijenjeni na 1.252 €/kW prošle godine. Prema IEA-inom scenariju isti bi trebali ostati otprilike toj razini, te bi iznosili 1.241 €/kW u 2030. godini. U GWEO Umjerenom scenariju bi troškovi bili 1.214 €/kW u 2020., te 1.203 €/kW do 2030. godine, a u Naprednom scenariju bi bili 1.137 €/kW do 2020. te 1.100 €/kW do 2030. godine.


Slika 1: Investicijski troškovi i zaposlenost po sva tri scenarija

Godišnje investicije u opremu za vjetroelektrane su prošle godine iznosile 44 milijarde eura. Taj iznos bi prema IEA-inom scenariju narastao do 50 milijardi godišnje do 2020. godine, te pao na 41 milijardu eura do 2030. godine. U Umjernom scenariju bi pak bili 80 milijardi eura do 2020. godine, te 102 milijarde eura do 2030. godine, a u Naprednom bi bilo 104 milijarde eura do 2020. godine, te 141 milijardu eura do 2030. godine. Iako se te brojke ?ine velikima, prema IEA bi godišnje instalacije u energetiku trebale biti 570 milijardi eura godišnje tokom idu?a dva desetlje?a.

Zaposlenost

Industrija energije vjetra stvara veliki broj kvalificiranih, polukvalificiranih i nekvalificiranih poslova što postaje sve važnije sa politi?kog i ekonomskog aspekta u zadnje vrijeme. Mnoge procjene su napravljene zadnjih godina koje pokazuju koliko to?no zaposlenika otvara industrija vjetra, ali ne postoji nijedna obuhvatna procjena. Ovdje su uzeti u obzir podaci iz postoje?ih studija koji pokazuju da za svaki novi megavat instalirane snage u bilo kojoj godini se stvara zaposlenje za 14 osoba/godina kroz proizvodnju, isporuku, razvoj, izgradnju, transport itd. To je svjetski prosjek, ali postoje i regionalne varijacije. Taj nivo bi trebao pasti na 13 osoba/godina po megavatu do 2020. godine, te na 12 osoba/godina do 2030. godine. Dodatno treba 0,33 osoba/godina po MW instalirane snage za održavanje i servis na postoje?im vjetroelektranama.

Na kraju prošle godine je prema procjenama bilo zaposleno 600.000 ljudi u sektoru, a prema IEA-i bi to trebalo biti 700.000 ljudi do 2016. godine, odnosno 1.700.000 do 2030. U GWEO Umjerenom scenariju bi to trebalo biti 824.000 do 2015. godine, 1,1 milijun do 2020. godine, te 1,5 milijuna do 2030. godine. U Naprednom scenariju bi pak bilo 900.000 do 2015. godine, 1,45 milijuna do 2020. te 2,2 milijuna do 2030. godine.

Ušteda u emisijama uglji?nog-dioksida

Sve emisije stakleni?kih plinova koje nastaju u fazi proizvodnje, instalacije, servisa i uklanjanja vjetroagregata se povrate u prvih 3 do 9 mjeseci rada vjetroagregata. U ostalih 20 godina vjetroagregat radi bez da proizvodi stakleni?ke plinove.

Godišnje uštede zbog proizvodnje iz vjetroelektrana su iznosile 372 mlijuna tona prošle godine. Prema IEA bi ta brojka trebala biti 899 milijuna tona do 2020. odnosno 1.521 tona do 2030. godine. U Umjerenom scenariju su te brojjke 1 milijarda tona do 2020., te 2,3 milijardi tona do 2030. godine, a prema Naprednom scenariju su 1,2 milijarde tona do 2020. te 3,1 milijardi tona do 2030. godine.


Slika 2: Godišnje i ukupne uštede u emisijama uglji?nog-dioksida po sva tri scenarija

U svim slu?ajevima se radi o velikim redukcijama ali je poanta u brzini postizanja istih,a brzo smanjivanje emisija daje najbolje efekte za oporavak atmosfere.

Prvi dio studije može se na?i ovdje.

Tags:     gweo      gwec      greenpeace      vjetroelektrane      energija vjetra      investicije      zaposlenost      emisije uglji?nog-dioksida
 
Komentari (1)
Best Money Cleaning Chemical in South Africa +27735257866 Zambia Zimbabwe Botswana Lesotho Namibia Qatar Egypt UAE USA UK Taiwan Indonesia Singapore Turkey Tanzania Hong Kong Ethiopia Eritrea Sudan Angola Mozambique Swaziland Oman Saudi Arabia
1ÄŚetvrtak, 20 Lipanj 2024 09:19
mbuga
Our chemical is 100% pure, Ssd solution money cleaning machine renting and Technicians available to send. to all countries in the world for cleaning. Technicians can do manual and machine cleaning. Please contact us for any assistance Via Whatsapp or Call +27735257866 OR Email sheikhmbuga5@gmail.com https://paparazaq.blogspot.com http://bestssdchemicalsolution.over-blog.com http://mbugassdsolution.website2.me Professional Laboratory. Worldwide Delivery. We sell ssd chemical solution used to clean all type of black money and any color currency, stain and defaced bank notes with any others equipment being bad. Our technicians are highly qualified and are always ready to handle the cleaning perfectly.

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?