Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Nove smjernice za klimatsko i energetsko zakonodavstvo do 2030. godine E-mail
Autor Iva Zelenko   
Subota, 25 Listopad 2014 10:48

Europska komisija ju?er je objavila nove smjernice, odnosno ciljeve za donošenje zakonodavnih odluka vezanih uz pitanje klime i energetike u razdoblju do 2030. godine. Smjernice se odnose na smanjenje emisija, sustav trgovanja emisijama (ETS), obnovljive izvore energije i energetsku u?inkovitost, stvaranje jedinstvenog, funkcionalnog, energetskog tržišta i energetsku sigurnost.

Europsko vije?e pozvalo je zemlje ?lanice EU da najkasnije do kraja prve ?etvrtine 2015. godine odrede svoje energetske ciljeve i zakonodavne mjere do 2030. godine, te da ti klimatski i energetski ciljevi budu ambiciozni.

Vije?e je prihvatilo obvezuju?i cilj smanjenja emisija stakleni?kih plinova za 40% do 2030. godine u odnosu na razinu emisije iz 1990. godine. Cilj se odnosi na sve zemlje ?lanice EU, koje smanjenje emisija moraju provesti na financijski naju?inkoviti na?in. Dodatno, do 2030. godine, emisije sektora unutar ETS-a moraju biti smanjenje za 43% u odnosu na razinu iz 2005. godine, dok emisije u sektorima izvan ETS moraju biti smanjene za 30% u odnosu na razinu iz 2005. godine.

Kvalitetan, reformiran sustav trgovanja emisijama (ETS) biti ?e osnovna europska mjera za ostvarivanje stabilizacije tržišta, a godišnji faktor smanjenja maksimalno dozvoljenih emisija biti ?e pove?an sa 1,7% na 2,2% i vrijediti ?e od 2021. godine na dalje. Postoje?e mjere nastaviti ?e se i u razdoblju nakon 2020. godine kako bi se smanjio rizik pove?anja emisija CO2, i to sve dok se u drugim gospodarstvima ne provedu jednako u?inkovite mjere. Odre?eni industrijski sektori i dalje ?e dobivati besplatne emisijske dozvole, ali pojedinosti u vezi s europskim tržištem emisijskih jedinica bit ?e poznate tek idu?e godine kad Komisija izradi zakonski tekst.

Do 2030. godine zemlje ?lanice ?e u svojem elektroenergetskom miksu morati imati najmanje 27% energije iz obnovljivih izvora, i taj je cilj obvezuju? na razini Unije. Tako?er, odre?en je i indikativni cilj od 27% za mjere energetske u?inkovitosti i energetskih ušteda, koji se revizijom 2020. godine može pove?ati na i do 30%.

Vije?e je istaknulo zna?aj u potpunosti povezanog i u?inkovitog unutarnjeg energetskog tržišta, te je pozvalo Europsku komisiju da osigura sve kako bi se ispunio cilj od minimalno 10% povezanosti elektroenergetske mreže najkasnije do 2020. godine. Posebna pažnja stavljena je na integraciju energetskih tržišta koja još nisu ostvarila zadani minimum, a to su balti?ke države, Portugal i Španjolska. Tako?er je dogovoreno da ?e se do 2030. godine povezanost me?u europskim elektroenergetskim tržištima pove?ati za 15%.

Pove?anje sigurnosti isporuke i smanjenje ovisnosti o uvoznoj elektri?noj energiji i plin još je jedan cilj Vije?a, koje je istaknulo kako je sigurnost isporuke mogu?e pove?ati okre?u?i se obnovljivim izvorima i održivim tehnologijama smanjenja emisija uglji?nog dioksida. Dodatno, za zemlje nižeg prosje?nog dohotka, me?u kojima je i Hrvatska, dogovoren je financijski mehanizam potpore investicijama u modernizaciju energetike i energetsku u?inkovitost.

U Greenpeace-u smatraju kako su ovakvim odlukama ?elnici EU povukli ru?nu ko?nicu ?istoj energetici, te da globalna borba protiv klimatskih promjena treba radikalnu šok-terapiju. Zoran Tomi?, voditelj Greenpeace-a u Hrvatskoj, dodatno je istaknuo kako je ono što EU nudi tek "ša?ica mirišljavih soli", dok ljudi diljem Europe, pa tako i u Hrvatskoj žele ?istiju energiju. I Europa i Hrvatska mogu i moraju u?initi više da se zaustavi poguban utjecaj klimatskih promjena.

Idu?e godine nova Europska komisija na ?elu s Jean-Claude Junckerom pripremit ?e zakonske mjere za provedbu navedenih ciljeva u zemljama EU. Novi predsjednik Komisije i njegov tim isti?u kako žele Europu koja ?e biti lider u obnovljivoj energetici. Sada su na potezu da donesu snažne klimatsko-energetske mjere. Posebno je važno da te mjere ne daju popust prljavoj energetici i teškoj industriji, što je do sada bio slu?aj, zaklju?io je Tomi?.

Dogovor ?elnika EU važan je za Europu, ali on je ujedno i polazišna to?ka za klju?ne pregovore o klimi idu?e godine u Parizu. ?elnici EU ostavili su mogu?nost da se na pariškoj konferenciji pove?a cilj za smanjenje emisija. Greenpeace ih poziva da ambicije pove?aju tako što ?e postupno isklju?ivati ugljen i nuklearnu energiju, a pripremati se za gospodarstvo pogonjeno 100% obnovljivom energijom.

 

Izvor: http://www.consilium.europa.eu/, http://www.greenpeace.org/croatia/hr/

Tags:     EU      Greenpeace      ciljevi      smjernice      2020      2030      energetska u?inkovitost      me?unarodno tržište      ETS      energetska siurnost
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?