Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 20 Lipanj 2014 00:24

EWEA je ove godine izdala izvještaj o uštedi potrošnje vode korištenjem vjetroelektrana, ?ije ?emo najzanimljivije dijelove predstaviti u nekoliko ?lanaka na našim stranicama. U tre?em, završnom dijelu daje se pregled uštede vode uz pomo? energije vjetra.

Izbjegnutra potrošnja i troškovi vode korištenjem energije vjetra

Korištenjem vjetroelektrana je tokom 2012. godine izbjegnuta potrošnja 1,2 milijardi metara kubi?nih vode, što je otprilike potrošnja vode u 22 milijuna ku?anstava Europske Unije. Prema studiji Europske Komisije ?e energija vjetra ovisno o scenariju proizvesti 313 do 331 TWh elektri?ne energije godišnje do 2015. godine. Do 2030. bi se pak trebalo proizvoditi od 807 do 1.198 Twh elektri?ne energije. Ako se predvidi da ?e vjetroelektrane u potpunosti zamijeniti miks fosilnih goriva i nuklearne energije izbje?i ?e se potrošnja 1,66 do 1,75 milijardi metara kubi?nih vode godišnje do 2015. godine, te 4,3 do 6,4 milijardi kubi?nih metara vode do 2030. godine.

Europska agencija za okoliš objavljuje cijene vode u razli?itim ekonomskim sektorima (poljoprivreda, industrija i ku?anstva). Ipak, procjena prosje?nih troškova potrošnje vode na podru?ju Europske Unije je kompleksna zbog nedostatka usporedivih informacija. Za industrijsku potrošnju je tako dostupna cijena od 1,4 eura po metru kubi?nom krajem 1990-ih. Ako se uzme u obzir godišnji rast cijena od 2% može se procijeniti da je današnja cijena otprilike 1,92 eura po metru kubi?nom. Ako se i dalje uzme prosje?na indeksacija od 2% godišnje cijena bi do 2030. godine trebala iznositi 2,74 eura po metru kubi?nom. Naravno cijena vode nije ista u pojedinim državama Europske Unije, stoga je za studiju uzet prosjek Europske Unije. Prema podacima iz 1998. godine najve?a cijena vode u ku?anstvima je tako bila u Njema?koj (Berlinu), a najniža u Italiji (Rimu). To je naravno bilo prije proširenja EU novim ?lanicama gdje se može pretpostaviti niža cijena vode zbog nižeg standarda. EWEA-ina procjena cijena vode od 2012. godine do 2030. godine može se vidjeti u tablici ispod.


Slika 1: Procjena prosje?nog troška vode u EU

Kada se uzme procijenjena proizvodnja iz vjetroelektrana prema studiji Europske komisije do 2050. godine, te procjena cijene vode ispada da su se korištenjem vjetroelektrana izbjegli troškovi vode u iznosu od 3,4 do 3,6 milijardi eura do 2015. godine, odnosno 6,4 do 7,3 milijardi eura do 2020. godine, te 11,8 do 17,4 milijardi eura do 2030. godine. S obzirom na razvoj vjetroelektrana u Europe može se sa prili?nom sigurnoš?u re?i da ?e prava brojka biti negdje izme?u te dvije. Tablica izbjegnutih troškova može se vidjeti na prikazu ispod.

 


Slika 2: Procjena izbjegnutih troškova vode u milijunima eura - tamno plava uobi?ajeni scenarij, svijetlo plava s više vjetroelektrana od planiranog

Izvor: www.ewea.org

Tags:     ewea      voda      troškovi      energija vjetra      elektri?na energija      vjetroelektrane      euri
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?