Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Utorak, 04 OĹľujak 2014 18:36

Nakon prikaza trendova tržišta energijom vjetra na moru u 2013. godini, kada je u 13 vjetroelektrana postavljeno 1.567 novih MW, donosimo vam detaljan financijski pregled ovog sektora u 2013. godini, te predvi?anja tržišta za 2014. i 2015. godinu.

U 2013. godini 73% instaliranih vjetroelektrana financirano je od strane proizvo?a?a elektri?ne energije, a odre?ena aktivnost mogla se primjetiti kod developera (15% instalirane snage) i investitora (12% instalirane snage). Iako je smanjenje broja projekata zbog zakonodavnih nesigurnosti uo?eno u Njema?koj i Ujedinjenom Kraljevstvu, samo tržište ostalo je otvoreno i aktivno tijekom cijele godine, uz o?ekivani nastavak ulaganja i u 2014. godini.

Financiranje u poslijednje tri godine

S obzirom da ulaganja mogu znatno varirati ovisno o veli?ini i lokaciji vjetroelektrane, pretpostavlja se da su u 2013. godini ulaganja u vjetroelektrane na moru iznosila izme?u 4,6 i 6,4 milijarde eura.

Visina godišnjih ulaganja

Pregled tržišta za 2014. i 2015. godinu

U 2013. godini dovršeno je 7 vjetroelektrana i tri demonstracijska projekta, a deset vjetroelektrana i jedan demonstracijski projekt nisu dovršeni, pa se njihov dovršetak i spajanje na mrežu o?ekuju kroz ovu i slijede?u godinu. Kada budu dovršene na mrežu ?e biti spojeno dodatnih 2.879 MW, te ?e ukupna instalirana snaga vjetroelektrana na moru u Europi iznositi 9.448 MW. Upravo to pokazuje daljnji stabilan rast sektora, a EWEA je najavila dodatnih 22 GW instalirane snage koji imaju odobrenje za izgradnju u Europi, te budu?e planove za izgradnju vjetroelektrana ukupne snage više od 133 GW.

Projekti u 2013. godini

Prema trenutnim lokacijama izgradnje, može se zaklju?iti da ?e Sjeverno more, u kojem se nalazi 66% ukupne instalirane snage i dalje biti glavna lokacija za razvoj, a slijede ga Atlantski ocean (20%) i Balti?ko more (14%). U kratkoro?nom razdoblju na Mediteranu se ne o?ekuju nikakva zna?ajnija ulaganja, no postoje odre?eni projekti koji su dobili odobrenje za razvoj na pojedinim lokacijama.

Prosje?na veli?ina vjetroagregata postavljenih u europskim morima od 1991. godine znatno se promijenila. Tijekom 2013. godine prosje?na veli?ina iznosila je 3,9 MW, što je jednaka veli?ina kao i godinu ranije, a isto se o?ekuje i u 2014. godini. Rezultat je to dominantnosti Siemens-ovog modela vjetroagregata snage 3.6 MW.

Prosje?na snaga vjetroagregata

Prosje?na veli?ina projekata u 2012. godini iznosila je 286 MW, dok je taj broj u 2013. godini porastao na 482 MW.

Prosje?na veli?ina vjetroelektrana

S godinama raste i dubina voda u kojima se vjetroagregati postavljanju, pa je krajem 2013. godine prosje?na dubina vode iznosila 16 m, dok je prosje?na udaljenost iznosila 29 km (demonstracijski projekti Arinaga Quay i Methil nisu uzeti u obzir).

Prosje?na dubina i udaljenost od obale

 

Izvor: http://www.ewea.org/

Tags:     offshore      vjetroelektrane na moru      razvoj      predvi?anja
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?