Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Ponedjeljak, 17 VeljaÄŤa 2014 16:57

U 2013. godini zabilježen je zna?ajan rast na tržištu energije vjetra na moru. U 13 vjetroelektrana vrijednosti izme?u 4,6 i 6,4 milijarde eura postavljeno je 418 novih vjetroagregata. Ukupna snaga vjetroagregata iznosi 1.567 MW, što je rast od 34% u odnosu na 2012. godinu. U 69 vjetroelektrana do sada je postavljeno 2.080 vjetroagregata ukupne snage 6.562 MW.

Tijekom 2013. godine radovima je obuhva?ena 21 vjetroelektrana, od ?ega je 9 u potpunosti dovršeno, 3 demonstracijska projekta puštena su u rad, dok je jedan u završnoj fazi. Na 8 vjetroelektrana su postavljeni vjetroagregati, no do kraja godine nisu bili spojeni na elektroenergetsku mrežu.

Vjetroelektrane postavljene u 2013. godini

Najve?a aktinost zabilježena je u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje je postavljeno ?ak 47% instalirane snage (733 MW), no u odnosu na 2012. godinu Ujedinjeno Kraljevstvo je zabilježilo pad od 73%. Ujedinjeno Kraljevstvo su slijedili Danska (22%, odnosno 350 MW), Njema?ka (15%, odnosno 240 MW) i Belgija (12%, odnosno 192 MW). ?ak 72% vjetroagregata postavljeno je u Sjevernom moru, dok je 22% postavljeno u Balti?kom moru, te 6% u Atlantskom oceanu.

Broj vjetroagregata postavljenih u 2013. godini

Siemens je i u 2013. godini bio najve?i isporu?itelj vjetroagregata, te je sa 1.082 MW novo instalirane snage (307 jedinica snage 3,6 MW i dvije snage 6 MW) zauzeo 69% tržišta. Slijedili su ga BARD (240 MW, 15%), Vestas (123 MW, 8%) i Senvion (bivši REpower) (111 MW, 7%). Alstom i Gamesa su postavili svoje prve demonstracijske vjetroagregate, dok je Siemens postavio prva dva vjetroagregata pojedina?ne snage 6 MW.

Najve?i proizvo?a?i u 2013. godini

Najve?i developer priobalnih vjetroelektrana ostao je DONG sa 48% ukupnih instalacija u 2013. godini. Proizvo?a?i energije DONG, Cenrica (15%), EDF (4%), E.ON (3%) i RWE (2%) instalirali su 72% ukupne snage koja je spojena na elektroenergetsku mrežu u 2013. godini, a ostatak ?ine BARD (15%), SRIW (7%) i Colruyt (5%). Gamesa, Siemens i Alstom postavili su demonstracijske vjetroelektrane snage izme?u 5 i 12 MW.

Najve?i developeri u 2013. godini

Strukture temelja u obliku stupa su i dalje najpopularnije, a u 2013. godini ih je postavljeno 409, odnosno 79%. U isporuci temelja sudjelovalo je 11 kompanija, što je za 4 više u odnosu na 2012. godinu, a najviše ih je isporu?ila komapnija Bladt (224 temelja, 36%). Kompanija Nexans je isporu?ila kabele za povezivanje 6 vjetroalektrana, što ?ini 39% svih isporu?enih kabela, a slijedili su je JDR (27%, 2 vjetroelektrane), NSW (12%, 8 vjetroelektrana), Prysmian (8%, 4 vjetroelektrane), Park Scanrope (6%, 8 vjetroelektrana) i ABB (4%, 4 vjetroelektrana). Kompanija Prysmian je vode?a kada je rije? o isporuci kabela za spajanje vjetroelektrana sa elektroenergetskom mrežom (27%, 5 vjetroelektrana), a slijede je Nexans, NKT i ABB (svi sa 21% i 4 vjetroelektrane).

Temelja i kabeli

Prosje?na snaga svih 418 postavljenih vjetroagregata iznosi 4 MW, što je sli?no 2012. godini, a takvu situaciju objašnjava dominantnost Siemens-ovog vjetroagregata snage 3,6 MW. Prosje?na snaga postavljene 22 vjetroelektrane iznosi 485 MW, što je pove?anje od 70% u odnosu na godinu ranije, a što potvr?uje trend izgradnje ve?ih priobalnih vjetroelektrana.

Prosje?na dubina mora u kojima su vjetroelektrane postavljene iznosila je 20m, što je nešto manje u odnosu na 2012. godinu, kada je prosijek iznosio 22 m. Prosje?na udaljenost od obale iznosila je 30 km, što je gotovo jednako kao u 2012. godini (29 km).

Dubina voda i udaljenost od obale

Do kraja 2013. godine ukupno je najviše vjetroagregata postavljeno u Ujedinjenom Kraljevstvu (1.082 jedinice, 52%), a prate ih Danska (513 jedinica, 24,6%), Belgija (135 jedinica, 7%), Nizozemska (124 jedinica, 6%), Njema?ka (116 jedinica, 6%), Švedska (91 jedinica, 4,37%), Finska (devet jedinica, 0,4%) i Irska (sedam jedinica). Norveška, Portugal i Španjolska imaju po jedan vjetroagregat. Od ukupnih 6.562 MW, 4.363 MW (66%) je postavljeno u Sjevernom moru, dok se u Balti?kom moru nalazi 1.143 MW, a u Atlantskom oceanu 1.056 MW.

Ukupan razvoj vjetroelektrana

Slika dosadašnjeg stanja na tržištu otprilike je jednaka slici 2013. godine, pa je tako Siemens, sa 60% instalirane snage vode?i proizvo?a?, a prate ga Vestas, Senvion (REpower), Bard, GE i WinWind. Kompanija Dong, sa 26% ukupne instalirane snage posjeduje najve?i broj vjetroagregata, a slijede ih Vattenfall, E.ON, Centrica, SSE, RWE i Bard.

 

Izvor: http://www.ewea.org/

Tags:     offshore      priobalje      energija vjetra na moru      Siemens      Dong      UK      Danska      Belgija      Europa      trendovi      razvoj
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?