Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Razglednica iz budu?nosti: 122% energije vjetra u Danskoj E-mail
Autor Iva Zelenko   
Utorak, 17 Prosinac 2013 22:23

Rekordi obnovljivih izvora energije bilježe se svaki dan. Po?etkom listopada Njema?ka je ostvarila rekordnih 59% trenutne proizvodnje iz obnovljivih izvora, po?etkom godine u Colorado-u je kompanija Xcel Energy zabilježila rekordnu proizvodnju od 60% iz energije vjetra, dok je Španjolska ulaskom u 2013. godinu tri mjeseca bilježila rekordnu isporuku iz energije vjetra. A rekordi se postavljaju i po pitanjima instalirane snage, veli?ine vjetroagregata itd.

No, sve ovo gotovo je neusporedivo s Danskom; prema podacima koje je zabilježio Energinet, državni operator elektroenergetskog sustava, u 2013. godini proizvodnja iz energije vjetra zabilježila je rast od 30%. To uklju?uje i više od 90 sati kada je iz energije vjetra proizvodnja premašila ukupne danske potrebe za elektri?nom energijom, a vrhunac od 122% zabilježen je 28. listopada u 2 sata ujutro.

Prikaz proizvodnje i potražnje u tre?oj ?etvrtini 2013. godine

Uz to, Danska ima planove do 2020. godine pove?ati proizvodnju iz energije vjetra na 50% ukupnih prosje?nih potreba za elektri?nom energijom, ?ime ?e se stvoriti još ve?a razlika u ekstremnim slu?ajevima. Energinet predvi?a da bi ta razlika mogla iznositi do ?ak 1.000 sati godišnje kada vjetroelektrane pokrivaju cijelu potražnju za elektri?nom energijom.

Ovo je potvrda da je budu?nost ?iste energije svakako mogu?a, te da se prijelaz ve? doga?a. Vode?e regije daju uvid u ono što se može o?ekivati diljem svijeta, te što je potrebno u?initi kako bi se prilikom rasta obnovljivih izvora energije zadržao pouzdan i financijski u?inkovit energetski sustav.

Razglednice iz budu?nosti

Mnoge studije i dosadašnja iskustva pokazuju kako postoje razni na?ini pomo?u kojih je mogu?e suo?iti se sa varijabilnoš?u energije vjetra i sun?eve energije.

Iako ve?ina ljudi prvo pomisli na skladištenje energije, dosadašnja iskustva pokazala su da elektroenergetska mreža dobro funkcionira i sa vrlo malo kapaciteta za skladištenje, te da se operatori elektroenergetskih mreža suo?avaju s varijabilnostima u sustavu i bez obnovljivih izvora energije. Potražnja se mijenja ovisno o vremenskim uvijetima, dobu dana, društvenim aktivnostima i radom u industriji. Osim toga, i opskrba tako?er nepredvidivo varira kada, primjerice, dolazi do ispada u radu elektrana.

Hidroenergija, pa ?ak i fosilna goriva, tradicionalne su mogu?nosti za skladištenje energije, no pojavljuje se i cijeli niz novih mogu?nosti kao što je upotreba toplinskih sustava za grijanje, komprimirani zrak, baterije, te punjenje elektri?nih vozila. Tako?er, postalo je uobi?ajeno kontrolirati proizvodnju i rad vjetroelektrana, bez puštanja da nepotrebno rade punom snagom.

Prednost imaju jednostavna rješenja

Kako Danska ostvaruje 122% iz energije vjetra? Kamo odlazi višak proizvedene energije? Danska je dio integrirane regionalne mreže koja spaja skandinavske zemlje i dio Njema?ke, a koje konstantno razmjenjuju proizvodnju energije unutar regije. Trenutnu proizvodnju i stanje unutar regije u realnom vremenu je mogu?e vidjeti ovdje.

Rastom obnovljivih izvora energije i pokušajem potpunog izbacivanja fosilnih goriva do 2050. godine Danska agresivno prihva?a nove tehnologije pametnih mreža, te je vode?a europska zemlja po pitanju istraživanja i demonstracije vezanih projekata. Tako ?e otok Bornholm biti ispitna lokacija za razvoj pametne mreže i obnovljivih izvora energije. Danska, tako?er, ima vrlo visoke ciljeve za elektri?na vozila, koja su isklju?ena iz dogovora o porezu od 180% koji se primjenjuje na benzinska i dizel vozila.

Europa i S.A.D. se istovremeno suo?avaju sa zakonodavnim promjenama koje bi trebale omogu?iti integraciju velikih koli?ina obnovljivih izvora energije, dok tehni?ki problemi kod velikih sustava i dalje postoje, i nisu novost. Ve?ina na?ina integracije dobro je poznata, samo ih je potrebno prilagoditi i primjeniti za ve?e sustave i varijacije.

I za kraj, primjer malog elektroenergetskog sustava kakav je danski pokazuje koje su osnovne pretpostavke potrebne za veliku integraciju vjetroelektrana i sun?anih elektrana u sustav. Dobra interkonekcija sa susjednim zemljama, upravljanje izlaznom snagom svih elektrana, pohrana energije - po mogu?nosti u hidroelektranama ili u obliku toplinske energije. A Hrvatska jako dobro ispunjava sve ove pretpostavke, kao i sve ostale zemlje u ovoj regiji.

Tags:     Danska      2020      2050      Energinet      vršna proizvodnja
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?