Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Regulatorne promjene su najve?i rizik za investicije u priobalne vjetroelektrane E-mail
Autor Leo Jerki?   
Subota, 14 Prosinac 2013 21:26

EWEA je izdala novi izvještaj u kojem se navodi da financijski sektor regulatornu nestabilnost vidi kao glavni razlog za neinvestiranje u priobalne vjetroelektrane.

Ako industrija želi posti?i svoj cilj od 40 GW vjetroeletkrana do 2020. godine u Europi biti ?e joj potrebno izme?u 90 i 123 milijardi eura financiranja. Taj iznos sam po sebi nije tako problemati?an, nego je problem nestabilnost u državnom regulatornom i tržišnom okviru koji ugrožava cilj. Rezultati ovog izvještaja su dobiveni pregledom više od 40 industrijskih tvrtci u sektoru uklju?uju?i financijske institucije, investitore, elektroprivrede, sponzore, servisne usluge i proizvo?a?e vjetroagregata. Financijeri žele znati da država želi uložiti novce u priobalni sektor vjetra.

Izvještaj pokazuje i neslaganje oko samog pojma rizika izme?u priobalne industrije vjetra i financijskih institucija. Prema financijskim institucijama je jedan od ve?ih rizika tokom gradnje elektroenergetska mreža, dok se industrija više brine oko logisti?kih i instalacijskih rizika, jer ?e financijski utjecaj na njih biti manji ako bude problema i kašnjenja sa spojom na elektroenergetsku mrežu. Percepcija rizika tako?er ovisi o državi i to ponajviše o mogu?nostima mreže. Kada se priklju?ak na mrežu i infrastruktura vode odvojeno kao što je u Belgiji i Njema?koj onda se rizik smatra ve?im. To je stoga što je sam proces duži i odluke o investiciji u mrežu se rade puno prije same gradnje pa može do?i do nesrazmjera nabave za mrežnu infrastrukturu i stvarne potrebe u doba isporuke. Time može do?i do velikih kašnjenja u dovršetku projekta što može utjecati na budu?e prihode odnosno povrat uloženih sredstava.

Za isporu?itelje usluga instalacija i logistika su glavni rizici tokom gradnje zato što su lokacije u sve dubljim vodama gdje se vremenski uvjeti konstantno mijenjaju. Zbog toga treba dobro procijeniti vremenske uvjete te imati iskustva u razumijevanju i smanjivanju rizika.

Još jedan rizik za financijere je financijska kvaliteta dobavlja?a u projektu. Njegova financijska snaga ne odre?uje samo mogu?nost da ispuni ugovor nego i da  ispuni garancije ukoliko bude problema. Korištenjem novih tehnologija dobavlja? garantira rad i popravak opreme i usluge ako do?e do toga da nešto na projektu ne funkcionira – do 2011. nije napravljen nijedan priobalni projekt vjetroelektrana bez da jedan od dobavlja?a nije bankrotirao.

Tokom rada vjetroelektrane glavni rizik su regulatorne promjene, pogotovo davateljima zajma. Drugi tehnološki rizici, kao pouzdanost dolaze na drugo mjesto. Garancije i ošte?enja su tako?er veliki rizici za davatelje zajma, ali nisu toliko prominentni kod davatelja usluga.

Prema rije?ima EWEA-inog Jacopo Mocciae industrija i financijske institucije bi se morali više povezati od po?etka razvoja projekta kako bi se uskladila percepcija rizika i strategija izbjegavanje istih. Ipak, glavni zaklju?ak ovog izvještaja je utjecaj regulatorne nestabilnosti na razvoj projekata u pojedinim zemljama. Vlade moraju osigurati regulatornu stabilnost na državnoj razini, a na razini Europske Unije se mora postaviti obvezuju?i cilj za obnovljive izvore energije za 2030. kako bi se poslao signal investitorima i industriji da ?e se nastaviti rast i u budu?nosti.

Izvor: www.ewea.org

Tags:     ewea      priobalne vjetroelektrane      financiranje      regulatorna nestabilnost      industrija vjetra
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?