Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Nove tehnologije vjetroagregata - glavni igra?i na kopnu i na moru - #2 E-mail
Autor Leo Jerki?   
Subota, 18 Svibanj 2013 08:39

Razvoj na kopnu

Njema?ki Enercon koji razvija vjetroagregate za projekte samo na kopnu je najavio cijelu seriju novih vjetraogregata tokom zadnjih nekoliko kvartala. Sredinom listopada su predstavili prototip novog Class IIA 2,3 MW E-92 vjetroagregata sa betonskim stupom od 97 metara u Simonswoldeu, Otfrieslandu u sjevernoj Njema?koj. Sa promjerom lopatica od 92 metara ovaj vjetroagregat je dizajniran za lokacije sa manjim brzinama vjetra. E-92 u odnosu na 82 metarski vjetroagregat može posti?i i do 15% ve?u proizvodnju elektri?ne energije. Serijska proizvodnja ?e po?eti nakon što se završi certificiranje krivulje snage. Nedugo nakon toga Enercon je najavio 2,5 MW seriju sa 115 metarskim promjerom rotora, koji je dizajniran posebno za lokacije u unutrašnjosti. E-115 je posebno koristan za lokacije s nižim brzinama vjetra jer je dizajniran za brzine od 7,5 m/s i udare od 59,5 m/s. Prvi prototip bi trebao biti instaliran idu?e godine a nudit ?e se sa visinama stupa od 92 do 149 metara, a serijska proizvodnja bi trebala po?eti idu?e godine.

Nordex je pak na EWEA-i u Be?u predstavio ?etvrtu generaciju svoje 3 MW platforme sa ve?im rotorima, ve?om nominalnom snagom i optimiranim tehni?kim sustavima. Nova serija uklju?uje vjetraogregate za jake i srednje brzine vjetra te uklju?uje 3 MW N117/3000 vjetroagregat za srednje brzine vjetra. Ovo je 20% rast u nominalnoj snazi u odnosu na prethodnika. Za više brzine vjetra je dizajniran N100/3300 vjetroagregat snage 3,3 MW koji ?e imati 30% rast u nominalnoj snazi. Za platformu N117/3000 se koriste ve?e lopatice koje imaju 17 metara više, te imaju 37% ve?i obuhvat prostora i 10% više radnih sati pri maksimalnoj proizvodnji.  N100/3300 vjetroagregat ima 10 metara ve?u lopaticu, ?ime se obuhvat prostora lopatice pove?ao za 23%, te viši stup od 100 metara. Novi vjetroagregati dolaze i sa sustavom protiv zale?ivanja. Komercijalna isporuka po?inje idu?e godine. Incijalni projekti ?e krenuti sredinom ove godine, a u Finskoj u Raahenu Tuulienergia Oyu ?e se postaviti dva N117/3000 vjetraogregata. Jedan vjetroagregat ?e biti postavljen na visini od 91 metra, a drugi na 120 metara. Osim toga Nordex je sredinom prošle godine krenuo u serijsku proizvodnju nove varijante 2,4 MW platforme sa 117 metarskim rotorom i to model N117/2400.

GE je u me?uvremenu najavio novi vjetroagregat za niske brzine vjetra 2,5-120 za kraj idu?e godine. Ovaj vjetroagregat ?e imati i mogu?nost spremanja energije, te promjer rotora od 120 metara. Visina stupa ?e i?i do 139 metra, a proizvoditi ?e 15% više elektri?ne energije nego 2,5 MW modeli. Prvi prototip je ve? instaliran u Nizozemskoj.

Gamesa je tokom 2012. predstavila vjetroagregate za kopno i more. Za kopneni sektor je predstavljena nova verzija 2 MW vjetroagregata sa dužim lopaticama. Novi promjer rotora je 114 metara, te ?e 2 MW vjetroagregati sada dolaziti sa pet razli?itih promjera lopatica od 80, 87, 90, 97 i 114 metara. Komercijalna proizvodnja bi trebala krenuti u drugom kvartalu idu?e godine. Novi vjetroagregat proizvodi 20% više elektri?ne energije godišnje, te lopatice zahva?aju 38% ve?i prostor.

Azijski divovi

Me?u vode?im proizvo?a?ima u Aziji Goldwind je certificirao svoje platforme za vjetroagregat sa permanentnim magnetima i direktnim pogon te sada nudi 1,5 MW, 2,5 MW i 3,5 MW vjetroagregate. U velja?i ove godine su njihovi 1,5 MW i 2,5 MW vjetroagregati dobili certifikate za tržište SAD-a i Kanade. 1,5 MW vjetroagregat je prvi put certificiran još u kolovozu 2011., ali je prošle godine u listopadu nova varijanta za ultra niske brzine vjetra tako?er dobila certifikat u Kini. Ona je predstavljena u travnju prošle godine, a dizajnirana je za IEC Class S, te je napravljena za prosje?ne brzine vjetra od 6,5 m/s. Promjer rotora joj je 93 metra. Prvi prototip je postavljen u Zhuchcengu u drugoj polovici prošle godine, a prema podacima ovaj vjetroagregat proizvodi oko 9% više elektri?ne energije od GW87/1500 modela pod istim uvjetima vjetra. Goldwind je najavio i serijsku proizvodnju svog 6 MW vjetroagregata za 2014. Ove godine su napravili nekoliko prototipova koji bi uskoro trebali u?i u pogon.

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) iz Japana je pak predstavio novi hidrauli?ki pogonski sklop, a testni rad istoga je po?eo u sije?nju ove godine. Cilj je razviti taj sustav za priobalne vjetroagregate te MHI tvrdi da ?e njime ubrzati razvoj svog 7 MW modela ?iji ?e se prototip instalirati i pustiti u pogon u Hunterstonu, Velikoj Britaniji i to u srpnju ove godine. Kod Fukushime pak planiraju plutaju?u priobalnu vjetroelektranu koja bi trebala krenuti u testni pogon u kolovozu idu?e godine. Masovna proizvodnja bi trebala krenuti 2015.

Sinovel je nastavio testni program na svojim 5 MW i 6 MW vjetroagregatima koji je krenuo još u svibnju 2011. U komercijalnom pogonu su 1,5 MW i 3 MW vjetroagregati, a planira se i razvoj 10 MW vjetroagregata. Taj 10 MW model bi trebao biti instaliran kao demonstracijski projekt u Jiangsu zoni, a projekt je dobio 6,6 milijuna dolara poticaja od Kineske komisije za državni razvoj. Osim Sinovela na 10 MW vjetroagregatima rade i Goldwind i Guodian United Power. Razvoj sva tri modela je krenuo zbog toga što je projekt 10 MW vjetroagregata proglašen klju?nim od strane Kineske vlade prošle godine.

Indijski Suzlon je pak aktivno razvijao nove verzije svojih postoje?ih platformi te je sredinom prošle godine predstavio svoj S111 vjetroagregat za niske brzine vjetra. Promjer rotora mu je 111 metara, a snaga 2,1 MW. Visine stupova su mu 95 i 120 metara, a godišnji porast snage ?e biti 20-29% u odnosu na model S97. Prvi prototip bi u pogon trebao u?i krajem ove godine, a serijska proizvodnja je planirana za 2014. Osim toga Suzlon je najavio unapre?enje svoje S95 platforme koja je predstavljena 2011. godine.

Budu?nost

Jasno je da sektor vjetra ima koristi od velike konkurencije u sektoru i mogu?nosti izbora velikog broja vjetroagregata od raznih svjetskih proizvo?a?a. Ipak, ima i loših vijesti u tom smislu jer je Nordex po?eto davati otkaze u svojoj tvornici lopatica u Dongyingu u Kini, a Sinovel je naredio usporavanje proizvodnje. Vestas je pak dao otkaze u svojoj tvornici lopatica u Koloradu u SAD-u, te je ukupno smanjio broj zaposlenih za 20% u SAD-u i Kanadi.

No ukupno gledaju?i uobi?ajeno je da proizvodnja raste i pada u odnosu na potražnju u svim industrijama, a u svojoj suštini je posao s vjetroelektranama još uvijek tehnološki inovacijski. Dokaz tome se vidi i izvan novih modela vjetroagregata. Naprimjer, Gamesa je prošle godine dobila 260 milijuna eura od Europske investicijske banke za svoj program istraživanja i razvoja koji se fokusira na nove vjetroagregate. Enercon je zapo?eo gradnju svog novog centra za istraživanje i razvoj Wobben koji bi trebao biti gotov sredinom ove godine. Investicije u istraživanje i razvoj guraju ekonomske okvire za energiju vjetra u pozitivnom smjeru.

Izvor: www.renewableenergyworld.com

Tags:     vjetroagregat      kopno      more      francuska      proizvo?a?i      enercon      gamesa      sinovel      vestas      nordex      suzlon      alstom


Index ÄŤlanka
Nove tehnologije vjetroagregata - glavni igra?i na kopnu i na moru
#2
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?